Nieruchomości i prawo lokalowe


okulary leżące na biurkuJako specjalista w dziedzinie prawa lokalowego oferuję kompleksowe, profesjonalne usługi. Zapewniam wsparcie i pomoc w sprawach dotyczących:

 

 • najmu, podnajmu i dzierżawy,
 • okazjonalnego najmu lokali mieszkalnych,
 • ustalania obowiązków i praw lokatorów,
 • waloryzacji, podwyższenia lub obniżenia czynszu,
 • eksmisji,
 • dochodzenia należnych roszczeń z tytułu zawartej umowy najmu,
 • wspólnot mieszkaniowych – w tym uchylenia uchwał, wyodrębnienia własności lokali,
 • zawieranych umów deweloperskich,
 • mieszkań socjalnych i pomieszczeń tymczasowych.


Moim celem jest nie tylko merytoryczne wsparcie Klientów w sprawach z zakresu prawa lokalowego, ale również przygotowanie projektu umowy, redakcja pozwów i wniosków, udział w czynnościach notarialnych, uczestnictwo w mediacjach i negocjacjach oraz reprezentacja w toku postępowania sądowego lub administracyjnego.


Nieruchomości – pomoc prawna


Wykorzystując specjalistyczną wiedzę, popartą wieloletnim doświadczeniem, świadczę również kompleksowe usługi w zakresie prawa nieruchomości. Pomagam w sprawach dotyczących działalności deweloperskiej oraz w procesach nabycia i inwestycji w nieruchomości. Mam kompetencje w zakresie:

 

 • negocjowania oraz redagowania umów,
 • rejestracji zmian w Księgach Wieczystych,
 • reprezentacji w sprawach podatkowych i administracyjnych związanych z kupnem lub sprzedażą nieruchomości,
 • ustalania historycznego stanu prawnego nieruchomości.


Aby skorzystać z mojej pomocy w zakresie prawa lokalowego lub nieruchomości, proszę o bezpośredni kontakt.